Om oss

Stenhuggeri med anor

Emmaboda Gravvårdsindustri

Stenhuggeri i tiden

Vi är ett familjeägt stenhuggeri med anor från början på 1900-talet. Vi har över hundra års erfarenhet av stenarbete och är specialiserade på gravvårdar – både att framställa nya och att omarbeta eller renovera befintliga.

Att bearbeta sten är ett hantverk där noggrannhet och känsla för form är ovärderliga kunskaper. Det tunga arbetet har underlättats med hjälp av moderna maskiner, men händerna är fortfarande vårt viktigaste redskap.

Kvalitetsbearbetning

Nordisk granit

Vi köper råmaterial av (i huvudsak) nordisk granit som vi sedan sågar och formar till en gravsten, antingen efter en standardmodell eller efter kundens egna önskemål.

Vi bearbetar ytan på stenen och sedan förses den med text och dekor. Exempel på bearbetningar är polering, flamning eller finhuggning,
som alla ger olika färg och struktur på stenen.

Historia

Allting började i slutet på 1800-talet

Betty Charlottas gravsten

Frans Augusts gravsten

Frans August Svensson

Torpare och soldat

Allting började i slutet på 1800-talet när soldaten och torparen Frans August Svenssons dotter Betty Charlotta avled vid 13-års ålder. Frans August var också stenarbetare vilket gjorde att han själv ville tillverka en gravsten till sin dotter.

När han höll på med arbetet av gravstenen kom det en tysk gårdsfarihandlare, han hade kunskapen att göra stenar blanka och lärde sedermera ut detta till Frans August. Stenen placerades på hennes gravplats, på Algutsboda kyrkogård och står där än idag!

Detta blev startskottet till hela verksamheten i Emmaboda.

Företaget bär frukt

Växer och flyttar

Den första beställningen gjordes av en storbonde i Hägerhult och sedan fick Frans August fler och fler beställningar från grannar och grannbyar i socknen. När hans fyra söner blivit så stora att de kunde vara aktiva i stenhuggeriet inregistrerades den första firman (år 1907) – Fritz Svenssons stenhuggeri.

När verksamheten växte så flyttades stenhuggeriet till Emmaboda, mycket beroende på närheten till järnvägen. På så vis kunde man själv, först med häst och vagn och sedan med egen lastbil, transportera stenblocken från järnvägen till stenhuggeriet.

Familjeporträtt med Frans August ner till vänster

Arvid Svensson med söner och medarbetare

Arvid Svensson tar över

Emmaboda Gravvårdsindustri Svensson och söner bildas

Under 1930- och 1940-talet splittrades stenhuggeriet och en av sönerna (Arvid Svensson ) startade en egen firma tillsammans med sina söner Bruno, Birger och Bernt Svensson.

Firman fick namnet Emmaboda Gravvårdsindustri Svensson och söner.

Fabriken etablerades på Industrigatan 1 i Emmaboda och ligger där än idag.

Företaget firar 100 år

Elisabeth och Jacob Karlsson fortsätter sagan…

1992  Elisabeth Karlsson tog över företaget efter sin far Bruno Svensson. Där med blev hon första kvinnan att äga familjeföretaget. I och med övertagandet togs “Svensson och söner” bort från företagsnamnet. Elisabeth tog vara på initiativet från Målerås Glasbruk att göra gravstenen i kombination med kristallblock. Samt har hittat inspiration under branschresor ner till Europa tex. att pryda gravstenar med Swarowski kristaller.

2018  Elisabeths son Jacob Karlsson tar över företaget som 5:e generationens stenhuggare i rakt nedstigande led.

Elisabeth Karlsson

Jacob Karlsson

avada-cafe-logo-footer