Välkommen till oss på Emmaboda Gravvårdsindustri,

           stenhuggeriet mitt emellan Kalmar, Växjö och Karlskrona.


Vi är ett familjeägt stenhuggeri med anor från början på 1900-talet.

Vi har över hundra års erfarenhet av stenarbete och är specialiserade
på gravvårdar – både att framställa
 nya och att omarbeta eller renovera befintliga.
Att bearbeta sten är ett hantverk där noggrannhet och känsla för form
är ovärderliga kunskaper.
Det tunga arbetet har underlättats med hjälp av moderna maskiner,
men händerna är fortfarande vårt viktigaste redskap. 
untitled
Vi köper råskivor av (i huvudsak) nordisk granit som vi sedan sågar
och formar till en gravsten, antingen efter en standardmodell eller
efter kundens egna önskemål.
Vi bearbetar ytan på stenen och sedan förses den med text och dekor.
Exempel på bearbetningar är polering, flamning eller finhuggning,
som alla ger olika färg och struktur på stenen.