Liggande gravhällar

Nedan visas ett urval av modeller som finns, prata med oss om ni har egna önskemål

Anpassning

Efter dina önskemål

Grundpriserna är beräknade på liggande modell med föreslaget djup och bred.

Alla modeller går att få i valfri granit, storlek och bearbetning, detta påverkar då grundpriserna. Tjocklek på gravhällen 15 cm, vanligen monteras hällen med lutning 10/15cm.

Önskas stenen i svart granit tillkommer 20 % på angivet pris.

Valfri dekor som finns i vårt graveringsprogram ingår. Önskar ni att vi bearbetar en egen dekor eller namnteckning tillkommer det en kostnad för detta.

Det som tillkommer på angivna grundpriser är textens utförande och antal tecken. Vi beräknar pris per tecken. För en beräknad total kostnad kontakta oss med vilken modell, utförande, granitsort och vilken text samt textutförande ni önskar.

Vissa kyrkogårdar har bestämmelsen att gravplatsnummer graveras in på stenens bakkant.

Övriga dekorationer som tex. Marmorduva/bronssparvar/ blomlister etc ingår inte i grundpriset. Specialbearbetning på dekorer tex skuggblästring har även en extra kostnad.

Vi utformar även liggande gravhällar enligt egna önskemål.

Ansökan med ritning skickas av oss till kyrkogårdsförvaltningen och godkännande av uppsättningen av stenen skickas sedan i retur till oss.

För exakt totalkostnad ink. text och ev tillval kontakta oss för fullständig offert.

131-L1

 • Ljusgrå Näs granit
 • Polerad översida, blästrade kanter
 • Texten polerad i en försänkt textspegel
 • D. 45 cm B. 35cm

  Grundpris 5 310 kr

132-L3

 • Ljusgrå Näs granit
 • Flammad översida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 • Text och dekor försänkt och djupblästrad
 • D. 45 cm B. 35 cm

  Grundpris 6 540 kr

133-L3

 • Rödgrå granit
 • Översida och kanter flammade
 • Text och dekor försänkt och djupblästrad
 • D. 40 cm B. 45 cm

  Grundpris 6 880 kr

134-L3

 • Ljusgrå Näs granit
 • Polerad översida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 • Text och dekor försänkt och svartmålad
 • D. 30 cm B. 40 cm

  Grundpris 5 850 kr

135-L3

 • Röd Vånga granit
 • Översida och kanter flammade
 • Texten försänkt och djupblästrad
 • D. 40 cm B. 40 cm

  Grundpris 6 540 kr

136-L1

 • Röd Vånga granit
 • Polerad översida, blästrade kanter
 • Texten polerad i en försänkt textspegel
 • Dekoren försänkt och efterhuggen
 • D. 35 cm B. 55 cm

  Grundpris 6 000 kr

B18-114

 • Ljusgrå Näs granit
 • Översida och kanter råhuggna
 • Texten försänkt och svartmålad
 • D.50cm B. 40cm

  Grundpris 6 230 kr

F28-820

 • Mörkgrå granit
 • Finhuggen översida med ett råtillsatt kantslag
  råhuggna kanter
 • Texten försänkt och djupblästrad
 • Dekoren skulpturblästrad
 • D.50cm B. 40cm

  Grundpris 7 680 kr

F44-801

 • Ljusgrå Näs granit
 • Blästrad översida med råtillsatt kantslag
  råhuggna kanter
 • Texten i lackad brons
 • Dekoren försänkt och målad
 • D.50cm B. 60cm

  Grundpris 8 600 kr

avada-cafe-logo-footer