Textkomplettering

Lägg till text på en gravsten

Lägg till text

I mån av plats

Textkomplettering av en gravsten innebär att man lägger till namn på en redan befintlig sten på graven. Om det inte finns plats för fler namn på gravstenen
finns det möjlighet att göra en omarbetning.

Före en textkomplettering måste stenen rengöras eller renblästras. Sedan förses stenen med ny text i samma stil och utförande som befintlig. Befintliga texter och dekorer bör renoveras i samband med kompletteringar så att inte skillnaden mellan gammalt och nytt blir allt för påtaglig. Detta innebär att förgylld eller målad text bör få ny iläggning och att ytan runt upphöjd polerad text och dekor huggs om.

Vid återmontering görs en dubbkontroll och ej godkända dubbar byts ut till rostfritt material. Stenen monteras också med en säker förankring under mark.

Omarbetning

Då plats ej finns

Om det redan finns en gravsten på graven utan plats för fler namn, eller om ni vill göra om er befintliga gravsten finns det tre bra alternativ på omarbetning.
Vid upphöjd polerad text och dekor kan man hugga bort den befintliga texten och sedan finhugga hela framsidan. Dekoren sparas som den är och den nya texten utförs djupblästrad.

Man kan slipa ner hela framsidan och polera den på nytt. Övriga ytor rengörs. Sedan kan man helt bestämma utformning av stenen, dekor och textutförande. Ett ytterligare alternativ är att polera baksidan av gravstenen, och använda den som ny framsida. Även här kan man helt bestämma utformning, dekor och textutförande.

Textkomplettering där det även gjorts en renovering av befintlig text och dekor.

avada-cafe-logo-footer