Säkerhet

Rätt installation

Stabil sten

För att uppfylla dagens krav på säkerhet på kyrkogården krävs att gravstenen är förankrad under mark och har godkända, rostfria dubbar. Stenen ska klara ett tryck på 35 kg, vilket kan jämföras med en vuxen man som lutar sig emot den.

Gravstenen ska också vara monterad så att den enkelt kan tas bort vid eventuellt arbete på eller i anslutning till gravplatsen. Det medför att gravstenen får ha viss rörlighet mot sockeln utan att den blir instabil. Tillåten ruckbarhet är 7cm.

avada-cafe-logo-footer