Personal

Vi som arbetar på Emmaboda Gravvårdsindustri AB

Jacob Karlsson

Ägare av företaget sedan 2018.
Anställd sedan 2002.

Jacobs främsta uppgifter är att planera arbetet i fabriken, han blästrar, polerar, finhugger, råhugger och efterhugger stenarna. Samt målar och förgyller text och dekor.

Han monterar även på kyrkogårdarna.

Hanna Stensdotter

Anställd sedan 2015.

Hannas främsta uppgifter är kundkontakter, försäljning och att sköta den administrativa delen av företaget.

David Karlsson

Anställd sedan 2015.

Davids främsta uppgifter är att såga och forma stenarna, samt  att råhugga och flamma stenarna.

Han hjälper även till att monterar på kyrkogårdarna.

avada-cafe-logo-footer