Miljöarbete

Vi tänker på framtiden

Vi tänker på miljön

Genom hela produktionen

Stenen bryts i vårt närområde för att minska transportsträckan. Stenbrottet heter Uggleboda och ligger i Olofströms kommun.

Gravstenen är bruten på ett sätt som ger en helt naturlig yta från början, s k ”kilsida”. Kanterna hugger vi för hand med mejsel och hammare. Därigenom minskar vi maskinbearbetningen och även elförbrukningen!

Baksidan blästras med ett medel som inte har någon negativ miljöpåverkan varken vid blästringen eller efteråt. Text och dekor blästras också och det görs så djupt in i stenen att det blir en vacker skuggeffekt ner i varje bokstav.

Stenen transporteras till kyrkogården med vår lastbil som har låg dieselförbrukning (o, 8 l/mil). Där det är tillåtet monteras stenen med 1/3 av stenens höjd nere i mark, vilket gör att ingen extra sockel behövs!

Vi samordnar resorna så mycket vi kan. När vi levererar till kyrkogårdarna ser vi till att ta med oss gravstenar som ska renoveras tillbaka till vårt stenhuggeri.

Vi använder inget emballage då stenarna ställs direkt på lastbilen med en kartongskiva mellan. Denna kartong återanvänds så länge det går och lämnas sedan till pappersåtervinning.

All korrespondens med dig som kund sker via mail eller telefon. För att få så liten pappersförbrukning som möjligt skickar vi orderbekräftelse och faktura via mail.

avada-cafe-logo-footer