Renovering

Lägg till text på en gravsten

Fräscha upp

Stenen blir som ny

Renovering av en gravsten innebär en uppfräschning av hela gravstenen. Ytorna tvättas eller blästras, målad eller förgylld dekor fylls i på nytt och huggna ytor runt text och dekor huggs om. På detta sätt kommer stenen att se ut som den gjorde när den var ny.

Vid återmonteringen gör vi en dubbkontroll och ej godkända dubbar byts ut till rostfritt material. Stenen monteras också med en säker förankring under mark.

avada-cafe-logo-footer