Granit är ett mycket tåligt naturmaterial som inte
påverkas särskilt mycket varken av väder eller vind.
Vi rekommenderar ändå att man sköter och
underhåller stenen, då den med tiden
kan angripas av smuts och mossa som kan
vara mycket svår att få bort.  
 •  Granit är känslig för olja, rost, stearin och hetta.
  Ställ därför aldrig gravljus eller marschaller på
  eller i närheten av stenen.
 • Var försiktig när ni placerar arrangemang eller
  vinterkrans vid stenen, dessa innehåller ofta metall
  som kan rosta. 
 • Alla stenar bör hållas rena och därför tvättas
  regelbundet, minst en gång per år. Allt tvätt bör
  ske vid fuktig väderlek.
 • Polerade ytor är mycket lätta att rengöra.
  Tvätta med vanligt vatten och en mjuk trasa.
  Var försiktig så inga sandkorn repar ytan. 
 • Blästrad, finhuggen, råhuggen eller flammad yta
  bör tvättas med rengöringsmedel och ljummet vatten.
  Använd gärna en rotboste.
 • Har ni en granitvas på graven, vänd den
  upp och ner eller ta in den under vinterperioden
  – annars kan vasen frysa sönder. 
 • Målad text och dekor måste tvättas
  försiktigt. Använd bara vatten och en mjuk trasa.
  Gnugga inte! Förgylld text och dekor bör inte
  tvättas alls. 
 • I samband med textkomplettering bör befintlig
  text och dekor renoveras för att det inte ska
  bli skillnad på gammalt och nytt. 
 • Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten,
  kontakta oss för specialrengöring.