Textkomplettering av en gravsten innebär att man lägger
till namn på en redan befintlig sten på graven.
Om det inte finns plats för fler namn på gravstenen
finns det möjlighet att göra en omarbetning.
Före en textkomplettering måste stenen rengöras eller renblästras.
Sedan förses stenen med ny text i samma stil och utförande som befintlig.
Befintliga texter och dekorer bör renoveras i samband med kompletteringar
så att inte skillnaden mellan gammalt och nytt blir allt för påtaglig.
Detta innebär att förgylld eller målad text bör få ny iläggning och att
ytan runt upphöjd polerad text och dekor huggs om.
Vid återmontering görs en dubbkontroll och ej godkända dubbar byts ut till rostfritt material.
Stenen monteras också med en säker förankring under mark.

Textkomplettering där det även gjorts en renovering av befintlig text och dekor.