Här finns våra olika typsnitt.
Bearbetning och storlek anpassar vi efter stenens utseende.
Ett lite annorlunda sätt att skriva namnet på stenen är att använda
den avlidnes namnteckning.
Då behöver vi en tydlig förlaga som vi kan bearbeta.