Samtliga gravstenar kan tillverkas i valfri granit, bearbetning och storlek.
Måtten görs i 5 centimeters intervaller och normal tjocklek är 10 cm.
Samtliga modeller kan monteras med eller utan synlig sockel.
Vid monteringen förses gravstenen med en säker förankring under mark.
Vi skickar ansökan med ritning till kyrkogårdsförvaltningen
och godkännande för att stenen får sättas upp kommer direkt till oss.

 

Nedan visas ett urval av modeller som finns, prata med oss om ni har egna önskemål 

101-2

102-6
 • Mörkgrå Impala granit
 • Polerad framsida, blästrade kanter
 • Text och dekor försänkt och ljusgråmålad
 • Ljusgrå Näs granit
 • Polerad framsida, blästrade kanter
 • Text och dekor försänkt och svartmålad

103-3

104-4
 •  Mörkgrå Impala granit
 •  Framsida och kanter flammade
 •  Text och dekor försänkt och djupblästrad
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Polerad framsida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och svartmålad

105-2

106-2
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Framsida och kanter råhuggna
 •  Texten försänkt och svartmålad
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld

107-4

108-2
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Finhuggen framsida, råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och djupblästrad
 •  Ett valv med plats för ljus eller gravsmyckning
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld

109-2

110-3
 •  Ljus Labrador granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld
 •  Ljus Labrador granit
 •  Polerad framsida med en efterhuggen rand,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och silvermålad

111-4

112-3
 •  Ljus Labrador granit
 •  Polerad framsida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och silvermålad
 •  Ljus Labrador granit
 •  Polerad framsida med en efterhuggen rand,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och ljusgråmålad

113-3

114-2
 •  Svart granit
 •  Polerad framsida med en efterhuggen rand,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld
 •  Grön Ekeröd granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Svart text på metallplatta

115-2

116-5
 •  Svart Labrador granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld
 •  Svart granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld

117-2

118-1
 •  Svart granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Texten i lackad brons
 •  Svart granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Texten försänkt och silvermålad

119-3

120-2
 •  Rödgrå granit
 •  Framsida och kanter finhuggna
 •  Texten försänkt och djupblästrad
 •  Rödgrå granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Texten upphöjd polerad i band
 •  Dekoren upphöjd polerad i en oval

121-2

122-4
 •  Rödgrå granit
 •  Flammad framsida, råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och djupblästrad
 •  Rödgrå granit
 •  Polerad framsida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och silvermålad
 •  Dekoren försänkt och målad

123-2

124-3
 •  Hallands granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och förgylld
 •  Dekoren upphöjd polerad i ruta, förgylld sol
 •  Hallands granit
 •  Polerad framsida med en efterhuggen rand,
  råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och förgylld
 •  Dekoren upphöjd polerad i ruta, förgylld sol

125-2

126-3
 •  Hallands granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och ljusgråmålad
 •  Hallands granit
 •  Polerad framsida med en efterhuggen rand,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och ljusgråmålad

127-4

128-5
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad framsida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter och fas
 •  Text och dekor försänkt och ljusgråmålad

129-4

130-3
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och förgylld
 •  Dekoren skulpturblästrad
 • Röd Vånga granit
 • Polerad framsida, blästrade kanter
 • Text och dekor försänkt och antikvitmålad

F25-984

F7-852
 •  Hallands granit
 •  Polerad framsida, råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och vitmålad
 •  Dekoren upphöjd polerad i ruta, förgylld sol
 •  Hallands granit
 •  Finhuggen framsida med en polerad texttavla,
  råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och förgylld
 •  Dekoren försänkt och djupblästrad

F41-878

F47-953
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad framsida med ett råtillsatt kantslag,
  råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld

F50-976

F2-958
 •  Violett granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Texten upphöjd polerad i ruta
 •  Dekoren upphöjd polerad i ruta, förgylld sol
 •  Svart granit
 •  Polerad framsida, blästrade kanter
 •  Text och dekor försänkt och förgylld