Elisabeth Karlsson
Ägde företaget mellan 1992-2018.
Anställd sedan 1986.
Elisabeths främsta uppgifter är kundkontakter,
försäljning, layout och gravering.
 
 Björn Karlsson
Ägde företaget mellan 1992-2018.
Anställd sedan 1980.
Björn är nu mera glad pensionär,
men ställer gärna upp med sin kunskap och yrkeskunnighet.
Han är även behjälplig om behovet finns,
för att hämta material och montering av gravstenar
 
 Jacob Karlsson
Ägare av företaget sedan 2018.
Anställd sedan 2002.
Jacobs främsta uppgifter är att planera arbetet i fabriken,
han blästrar, polerar, finhugger, råhugger
och efterhugger stenarna. Samt
målar och förgyller text och dekor.
Han monterar även på kyrkogårdarna.
 
 Hanna Stensdotter
Anställd sedan 2015.
Hannas främsta uppgifter är kundkontakter, försäljning
och att sköta den administrativa delen av företaget.
 img_1989
 David Karlsson
Anställd sedan 2015.
Davids främsta uppgifter är att såga och forma stenarna,
samt  att råhugga och flamma stenarna.
Han hjälper även till att monterar på kyrkogårdarna.
 img_2216