Elisabeth Karlsson
Ägare av företaget sedan 1992,
anställd sedan 1986.
Elisabeths främsta uppgifter är kundkontakter,
försäljning, layout och gravering.
 
 Björn Karlsson
Ägare av företaget sedan 1992,
anställd sedan 1980.
Björns främsta uppgifter är att planera arbetet i fabriken,
han blästrar, finhugger och efterhugger stenarna,
målar och förgyller text och dekor samt
monterar på kyrkogårdarna.
 
 Jacob Karlsson
Anställd sedan 2002.
Jacobs främsta uppgifter är att såga och forma stenarna,
han polerar och gör all råhuggning och flamning samt
monterar på kyrkogårdarna.
 
 Hanna Stensdotter
Halvtidsanställd sedan 2015.
Hannas främsta uppgifter är kundkontakter
och att sköta den administrativa delen av företaget.
 img_1989
 David Karlsson
Anställd sedan 2015.Davids främsta uppgifter är att såga och forma stenarna,
han hjälper även till med graveringen samt
monterar på kyrkogårdarna.
 img_2216