OMARBETNING
Om det redan finns en gravsten på graven utan plats för fler namn,
eller om ni vill göra om er befintliga gravsten finns det tre bra alternativ på omarbetning.
Vid upphöjd polerad text och dekor kan man hugga bort den befintliga texten
och sedan finhugga hela framsidan. Dekoren sparas som den är och den nya
texten utförs djupblästrad.
Man kan slipa ner hela framsidan och polera den på nytt. Övriga ytor rengörs.
Sedan kan man helt bestämma utformning av stenen, dekor och textutförande.
Ett ytterligare alternativ är att polera baksidan av gravstenen, och använda den som ny framsida.
Även här kan man helt bestämma utformning, dekor och textutförande.