Samtliga gravhällar kan tillverkas i valfri granit, bearbetning och storlek.
Måtten görs i 5 centimeters intervaller och normal tjocklek på våra gravhällar är 15 cm.
Vi skickar ansökan med ritning till kyrkogårdsförvaltningen
och godkännande för att stenen får monteras kommer direkt till oss.

 

Nedan visas ett urval av modeller som finns, prata med oss om ni har egna önskemål.

131-L1

132-L3
 • Ljusgrå Näs granit
 • Polerad översida, blästrade kanter
 • Texten polerad i en försänkt textspegel
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Flammad översida med ett råtillsatt kantslag,
   råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och djupblästrad

133-L3

134-L3
 •  Rödgrå granit
 •  Översida och kanter flammade
 •  Text och dekor försänkt och djupblästrad
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Polerad översida med ett råtillsatt kantslag,
   råhuggna kanter
 •  Text och dekor försänkt och svartmålad

135-L3

136-L1
 •  Röd Vånga granit
 •  Översida och kanter flammade
 •  Texten försänkt och djupblästrad
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad översida, blästrade kanter
 •  Texten polerad i en försänkt textspegel
 •  Dekoren försänkt och efterhuggen

B18-114

F28-820
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Översida och kanter råhuggna
 •  Texten försänkt och svartmålad
 •  Mörkgrå granit
 •  Finhuggen översida med ett råtillsatt kantslag
   råhuggna kanter
 •  Texten försänkt och djupblästrad
 •  Dekoren skulpturblästrad 

B27-115

F44-801
 •  Röd Vånga granit
 •  Polerad översida med huggen replist
  blästrade kanter
 •  Texten polerad i försänkt textspegel
 •  Ljusgrå Näs granit
 •  Blästrad översida med råtillsatt kantslag
  råhuggna kanter
 •  Texten i lackad brons
 •  Dekoren försänkt och målad