Allting började i slutet på 1800-talet när soldaten och torparen
Frans August Svenssons dotter Betty Charlotta avled vid 13-års ålder.
Frans August var också stenarbetare vilket gjorde att han  själv ville tillverka
en gravsten till sin dotter.
När han höll på med arbetet av gravstenen kom det en tysk
gårdsfarihandlare, han hade kunskapen att göra stenar blanka och lärde  sedermera ut detta till Frans August. Stenen placerades på hennes gravplats, på Algutsboda kyrkogård och står där än idag!Detta blev startskottet till hela verksamheten i Emmaboda.
Den första beställningen gjordes av en storbonde i Hägerhult
och sedan fick Frans August fler och fler beställningar från grannar och grannbyar i socknen. När hans fyra söner blivit så stora att de kunde vara aktiva i stenhuggeriet inregistrerades den första firman (år 1907) – Fritz Svenssons stenhuggeri.När verksamheten växte så flyttades stenhuggeriet till Emmaboda,
mycket beroende på närheten till järnvägen.
På så vis kunde man själv,först med häst och vagn
och sedan med egen lastbil, transportera stenblocken från järnvägen till stenhuggeriet.

Under 1930- och 1940-talet splittrades stenhuggeriet och en av
sönerna (Arvid Svensson ) startade en egen firma tillsammans med sina söner Bruno, Birger och Bernt Svensson.
Firman fick namnet Emmaboda Gravvårdsindustri Svensson och söner. Fabriken etablerades på Industrigatan 1 i Emmaboda och ligger där än idag.

1992  Elisabeth Karlsson tog över företaget efter sin far Bruno Svensson. Där med blev hon första kvinnan att äga familjeföretaget. I och med övertagandet togs “Svensson och söner” bort från företagsnamnet. Elisabeth tog vara på initiativet från Målerås Glasbruk att göra gravstenen i kombination med kristallblock. Samt har hittat inspiration under branschresor ner till Europa tex. att pryda gravstenar med Swarowski kristaller.   

2018  Elisabeths son Jacob Karlsson tar över företaget som 5:e generationens stenhuggare i rakt nedstigande led.

Stenarna  på Algutsboda kyrkogård: Betty Charlotta och Frans Augusts.

Betty Charlottas gravsten

Familjeporträtt med Frans August ner till vänster