Allting började i slutet på 1800-talet när soldaten och torparen
Frans August Svenssons dotter Betty Charlotta dog vid 13-års ålder.
Frans August var också stenarbetare vilket gjorde att han fick för sig
att själv göra en gravsten till sin dotter.
När han höll på med arbetet av gravstenen kom det en tysk
gårdsfarihandlare, han kunde göra stenar blanka och lärde ut
detta till Frans August.Stenen monterades på Algutsboda kyrkogård och står där än idag!
Detta blev startskottet till hela verksamheten i Emmaboda.
Den första beställningen gjordes av en storbonde i Hägerhult
och sedan fick Frans August fler och fler beställningar från grannar och grannbyar.När hans fyra söner blivit så stora att de kunde vara aktiva i stenhuggeriet
inregistrerades den första firman (år 1907) – Fritz Svenssons stenhuggeri.
När verksamheten växte så flyttades stenhuggeriet till Emmaboda,
mycket beroende på närheten till järnvägen.
På så vis kunde man själv,först med häst och vagn
och sedan med egen lastbil, transportera
stenblocken från järnvägen till stenhuggeriet.

Under 30- och 40-talet splittrades stenhuggeriet och en av
sönerna (Arvid) startade en egen firma tillsammans med sina söner,
firman fick namnet Emmaboda Gravvårdsindustri Svensson och söner.

1992, när nuvarande ägaren Elisabeth Karlsson tog över företaget,
togs “Svensson och söner” bort från företagsnamnet.

Betty Charlottas gravsten

Familjeporträtt med Frans August längst ner till vänster
Familjeporträtt med Frans August längst ner till vänster