Vilande ängel i brons
Vilande ängel i brons 20cm lång

Ängel 023, H 11 cm

Katt 1363 H 24 cm, Katt 1362 L 26 cm

Katt 1368A, H 10 cm, katt 1368B, L 13 cm

Bronshjärta i 2delar
Bronshjärta i  två delar 5 cm