Blomlisterna tillverkas av samma granit som gravstenen.
De utförs blästrade eller med polerad översida.
Listerna förhindrar att gräs växer in i blomlandet och håller jorden på plats.
Måtten anpassas vanligtvis efter gravstenens eller gravplatsens bredd, med ett djup på 40 cm.
Blomlisternas dimension är 4×10 cm.